REGULAMIN e-sklepu BOHO STYL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego www.bohostyl.pl jest Sylwia Pączek

43-250 Pawłowice , ul.Mickiewicza 17 B

NIP: 633 176 66 38 Regon 364480966

2. KONTO

Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Posiadanie owego konta wiąże się z korzyściami w postaci rabatów lub gratisów oraz z otrzymywaniem newsletters.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY:

Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:

  1. Założenie konta z loginem i hasłem

  2. Złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu www.bohostyl.pl

Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej ,który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień. Chyba, że strony ustalą inaczej.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Numer rachunku: 16 1050 1605 1000 0092 2669 8901

5. TERMIN PŁATNOŚCI

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

6. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 2 dni licząc dni robocze.

W przypadku wyboru płatności przelewem wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.

7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

Istnieje możliwość odbioru osobistego w punkcie sklepu stacjonarnego.

Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską).

Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

8. REKLAMACJE I ZWROTY

Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres sklep@bohostyl.pl lub pocztą polską na adres Butik Boho Styl

43-250 Pawłowice , ul. Mickiewicza 17 B

Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu (adres jak powyżej) wraz z dowodem sprzedaży i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.bohostyl.pl

Uwaga. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest dowód sprzedaży.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.bohostyl.pl

Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres sklep@bohostyl.pl lub pocztą polską na adres sklepu stacjonarnego.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Objaśnienie:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.

KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

SPRZEDAWCA– Butik Boho Styl , 43-250 Pawłowice , ul.Mickiewicza 17 B NIP 633 176 66 38,

Regon 364480966, www.bohostyl.pl

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

O NAS

Butik Boho Styl oferuje swoim Klientom odzież najwyższej jakości. Naszym priorytetem jest podążanie za aktualnymi trendami w modzie i tworzenie unikatowych kolekcji. Posiadamy w sprzedaży głównie odzież Polskich producentów jak również odzież z Włoch i Francji. Kolekcje, które prezentujemy staramy się tworzyć z największą starannością i pasją, dbając o jakość materiałów i niewygórowane ceny. Szukasz perełek modowych? Znajdziesz je u Nas.

KONTAKT

Sklep Stacjonarny
Centrum Handlowe Gala
ul. Mickiewicza 17 B
43-250 Pawłowice
Telefon: 660 496 485
Email: sklep@bohostyle.pl
Właściciel
Sylwia Pączek
NIP 633 176 66 38

DOSTAWA I PŁATNOŚCI

Przesyłki Krajowe
– Przesyłka kurierska za pobraniem 22 zł
– Przesyłka kurierska z przedpłatą na konto 17 zł
– Odbiór osobisty w punkcie sprzedaży

DANE DO PRZELEWU

Butik Boho Styl
ul. Mickiewicz 17B
ul. Mickiewicza 17B
Konto ING Bank Śląski S.A.
nr rachunku na płatności krajowe:
16 1050 1605 1000 0092 2669 8901